Call Center : 02-114-7060

                        สินค้าขาย
     พัดลมไอน้ำ
     พัดลมอุตสาหกรรม
     เครื่องสร้างหมอก
     พัดลมไอเย็น
     สินค้าทั่วไป
     เครื่องปรับอากาศ
     พัดลมไอเย็นระบบติดตั้ง
     พัดลมไอเย็นสำหรับติดตั้ง

     สินค้าเช่า
     พัดลมไอน้ำ
     พัดลมอุตสาหกรรม
     เครื่องสร้างหมอก
     พัดลมไอเย็น
     ประเภทอื่น

     สินค้าอะไหล่
     IKOOL 70EX
     IKOOL 35EX
     IKOOL 25EXN
     IKOOL 20EX
     EVAP 06
     MISE-24
     พัดลมอุตสาหกรรม MASTERKOOL
     EKI-24
     พัดลมไอน้ำระบบแรงดัน
     Masterkool ICE
Facebook

TAG Cloud
24นิ้ว 25exn 35EX 70EX Evap06 MASTERKOOL mik-70ex กำแพงเพชร ขาย คลายร้อน จำหน่าย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ซื้อ บริการ ประหยัดไฟ ปราจีนบุรี ปั้มน้ำ พัดลม พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น มอเตอร์พัดลมอีเวป 06 รังผึ้ง ราคา รีโมท ร้านขายพัดลม อะไหล่ เครื่องทำลมเย็น เครื่องปั่นไฟ เครื่องสร้างลมเย็น เช่า เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำที่ไหนดี เช่าพัดลมไอเย็น เย็น แผนที่ แอร์ แอร์เคลื่อนที่ โึครงจานกระจายน้ำ ใบพัด ใบพัดลม ให้เช่า 2022 2023
เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกท่าน ยึดหลักการบริการประทับใจ

ผลงานต่าง ๆ ที่บริษัท ได้นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้รับโอกาส    ซึ่งการที่จะสร้างความประทับใจให้กับ ลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา จำเป็นต้องแสดงให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่เอาเปรียบในเรื่องของราคาค่าบริการ และ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ รวมถึงตอบได้ทุกโจทย์ความต้องการ

ดังนั้น ลูกค้าจึงควรติดต่อสอบถามรายละเอียด และ เป็นข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อประกอบการตัดสินใจ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาค่าบริการ หรือ แม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้งาน  เพราะนั่นหมายถึง การตัดสินใจเปรียบเทียบคุณภาพงาน และ ราคาค่าบริการว่าเหมาะสมกับความต้องการเพียงใด

พัดลมไอน้ำ

บริษัท แอคดี จำกัด ตระหนักอยู่เสมอว่าการบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจาก คุณภาพทางบริษัทฯจึงได้พยายามปรับปรุงและดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นคุณภาพ และความรวดเร็ว
ของการบริการให้ลูกค้าเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการขายอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี

สินค้าของบริษัทฯโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.ความรวดเร็วในการบริการและแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับแจ้ง

2.ความพร้อมของทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญและการใช้งาน

3.ความรวดเร็วในการให้บริการด้านการเคลมชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญและการใช้งาน

4.การให้บริการด้านข้อมูลเทคนิคและการจัดทำคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

5.การให้บริการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้และ

การให้บริการ

1.โทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหมายเลข 086-3377397

2.อีเมลล์ ที่actdee@hotmail.com


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
 2. บริษัทฯ บริการซ่อมสินค้าฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตหรือเกิดจากการใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งานเท่านั้น
 3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่อง หรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ลูกค้าจะต้องชำระค่าอะไหล่ และค่าบริการตามปกติ
 4. การรับประกันสิน้ารจะสิ้นสุดลงทันที เมื่อบัตรรับประกันหมดอายุ หรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือทำการแก้ไขข้อความด้วยวิธีต่างๆ
 5. การรับประกันสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ไม่มีบริการถึงบ้าน ลูกค้าจะต้องมารับบริการตรวจซ่อมฟรีที่ศูนย์บริการ กรณีสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท บริษัทฯ จะมีการบริการถึงบ้านฟรี
 6. การรับประกันสินค้าที่ระบุตามข้อ 5 เป็นการรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าล้างทำความสะอาด, การตรวจเช็คสภาพจากการร้องขอของลูกค้าโดยสินค้ามิได้มีปัญหา
 7. การรับประกันสินค้าใช้ในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จแก่ศูนย์บริการของบริษัทฯ ทุกครั้งที่นำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ
 8. หากบัตรรับประกันสูญหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกให้ใหม่ แต่สามารถใช้ใบเสร็จแทนบัตรรับประกันที่สูญหายได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับแจ้ง

 

กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่Hot Line 086-337-7397
การเข้าบริการ แบ่งเป็น

 

 • เขตกรุงเทพและปริมลฑล เข้าบริการไม่เกิน 3 วันทำการ หรือตามที่ได้นัดหมาย
 • ต่างจังหวัด เข้าบริการไม่เกิน 7 วัน หรือตามที่ได้นัดหมาย

กรณีสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน

 • ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ Hot Line 086-337-7397
 • เมื่อสินค้ามีปัญหา เสีย ชำรุด จะมีค่าบริการอะไหล่และค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ Hot Line 086-337-7397
 • กรณีล้างทำความสะอาดสินค้า แต่ละครั้ง จะมีค่าบริการทำความสะอาด ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการบริการได้ที่ Hot Line 086-337-7397


 
หน้าแรก บทความ พัดลมไอน้ำ โปรโมชั่น ระบบพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำแบบสะดวกใช้
เกี่ยวกับเรา ข่าวสาร พัดลมอุตสาหกรรม สินค้าทั้งหมด  พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่  เช่าพัดลมไอน้ำแบบเดินสาย
สินค้าขาย  กิจกรรมของเรา เครื่องสร้างหมอก  Event  แอร์เช่า เช่าพัดลมไอน้ำแบบแขวนเต็นท์
สินค้าเช่า ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา เครื่องทำลมเย็น news เช่าพัดลมธรรมดา bestkool
การบริการ ขอใบเสนอราคา อื่น ๆ   วีดีโอแนะนำ สินค้าใหม่ล่าสุด fan-steam
 
 
บริษัท แอคดี จำกัด Services for the event. พัดลมไอน้ำ งานอีเว้นท์ @ Copy Right 2011  


กรุงเทพมหานคร | สมุทรปราการ | นนทบุรี | ปทุมธานี | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | สระบุรี | ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว | นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | ชัยภูมิ | อำนาจเจริญ | หนองบัวลำภู | ขอนแก่น | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | อุตรดิตถ์ | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | แม่ฮ่องสอน | นครสวรรค์ | อุทัยธานี | กำแพงเพชร | ตาก | สุโขทัย | พิษณุโลก | พิจิตร | เพชรบูรณ์ | ราชบุรี | กาญจนบุรี | สุพรรณบุรี | นครปฐม | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | นครศรีธรรมราช | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | สุราษฎร์ธานี | ระนอง | ชุมพร | สงขลา | สตูล | ตรัง | พัทลุง | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส | บึงกาฬ |